anti-semitism

anti-semitism
antisemitizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Tautinės, rasinės neapykantos forma, pasireiškianti žydų diskriminavimu ar persekiojimu. Žydų diskriminavimo dėl religinių motyvų (monoteizmo, bendruomenių uždarumo, skirtingų religinių papročių) būta nuo senųjų laikų; 19 a. jį bandyta pateisinti dėl tariamų ir „moksliškai“ įrodomų biologinių, rasinių skirtumų. 1879 W. Marro pradėtu vartoti ir vėliau paplitusiu antisemitizmo terminu buvo siekiama pabrėžti biologinį arijų pranašumą prieš žydus, kurie buvo laikomi ne tik žemesnės rasės, bet ir pavojingi arijų visuomenei. Įrodinėta, kad žydai bando sunaikinti Vakarų kultūrą, dėl savo pasaulinio konspiracinio susivienijimo yra labai įtakingi ir todėl kelia pavojų. Taip nacionalsocialistai Vokietijoje teisino visiško žydų sunaikinimo politiką – holokaustą, kuris turėjo saugoti arijų visuomenės grynumą. Po II pasaulinio karo antisemitizmo apraiškų gerokai sumažėjo, jis nebėra pateisinamas nei politiškai, nei intelektualiai. Vis dėlto daugelyje šalių yra radikalių, šalutinių fašistinių ir neonacistinių sąjūdžių, kurių skelbiamų ideologijų vienas iš aspektų yra antisemitinės nuostatos. atitikmenys: angl. anti-semitism ryšiai: susijęs terminasfašizmas susijęs terminasnacionalsocializmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Anti-semitism —    anti Jewish prejudice, founded on pseudoscientific spec ulation, that devised a racially based hostility toward Jews.* Although European Jews had endured centuries of religious enmity, they had been free to counter the hostility of Gentile… …   Historical dictionary of Weimar Republik

  • anti-Semitism — (n.) also antisemitism, 1881, from Ger. Antisemitismus, first used by Wilhelm Marr (1819 1904) German radical, nationalist and race agitator, who founded the Antisemiten Liga in 1879; see ANTI (Cf. anti ) + SEMITE (Cf. Semite). Not etymologically …   Etymology dictionary

  • anti-Semitism — ► NOUN ▪ hostility to or prejudice against Jews. DERIVATIVES anti Semite noun anti Semitic adjective …   English terms dictionary

  • anti-Semitism — anti Sem|i|tis|m [ˌæntı ˈsemıtızəm] n [U] hatred of Jewish people ▪ the struggle against fascism and anti Semitism …   Dictionary of contemporary English

  • Anti-Semitism — An ti Sem i*tism, n. Opposition to, or hatred of, Semites, esp. Jews. The word is sometimes also applied to acts motivated by or evincing antisemitism. {An ti Sem ite}, n. {An ti Sem*it ic}, a. [Webster 1913 Suppl. +PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • anti-Semitism — /an tee sem i tiz euhm, an tuy /, n. discrimination against or prejudice or hostility toward Jews. [1880 85] * * * Hostility toward or discrimination against Jews as a religious group or race. Although the term anti Semitism has wide currency, it …   Universalium

  • Anti-semitism —    The roots of anti Semitism in Russia are deep. In 1791, Catherine the Great instituted the Pale of Settlement, which restricted Jewish residents in the lands of the former Polish Lithuanian Commonwealth from settling in other parts of Russia.… …   Historical Dictionary of the Russian Federation

  • Anti-semitism —    A disproportionate number of the victims of the “dirty war” in Argentina were Jewish. In the mid 1970s the country’s Jewish population was estimated at 400,000 the largest in Latin America. Although this number was only about 2 percent of the… …   Historical Dictionary of the “Dirty Wars”

  • anti-Semitism — [[t]æ̱nti se̱mɪtɪzəm[/t]] N UNCOUNT Anti Semitism is hostility to and prejudice against Jewish people. The extreme right wing National Front promoted anti semitism …   English dictionary

  • Anti-semitism —    The first use of the term is attributed to Wilhelm Marr, a member of the German Reichstag, in 1879. The term reflects the currents of racism and Social Darwinism that had permeated much of Western Europe and the United States at the end of the …   Historical dictionary of the Holocaust

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”